A Fehérnép magyar mintavilágú, kézműves termékeket: öltözéket, nyílvesszőket, jurtát készítő családi vállalkozás. A szlogenje:

Élj magyarul!

Amikor megszületett, persze, hogy nem voltam tudatában, hogy ez egy choriambus (versláb az időmértékes verselésben, egy hosszú, két rövid, egy hosszú szótagból áll – zenei nyelvre lefordítva: tá, ti, ti tá.)*, illetve sosem állok úgy neki, hogy most írok egy choriambusi szlogent, de azt tudom, hogy ha az ég talál egy rést, nagyon is bele tud szűrődni a földi dolgokba. A choriambus szó eredeti jelentése kartánc, és egy elszökni készülő trocheusból (tá, ti), meg egy őt határozottan megállító jambusból (ti, tá) áll. Lüktet ez a sor, mint az érverés, ritmusa maga a felszólítás.

*az utolsó szótag nyitott, lehet rövid is, hosszú is, attól függően, magán- vagy mássalhangzóval kezdődő szó követ-e; itt most a felkiáltójel miatt hosszúnak tekintettem

A saját szlogenem,

a tartalmad a hangod,

ha a sorkezdő névelőt nem számítom, akkor egy erős zeneiségű ionicus a maioréból (két hosszú, két rövid szótag – tá, tá, ti, ti) és egy semleges spondeuszból (tá, tá) áll. (Az utolsó szótagról nem tudni, hosszú-e vagy rövid, ha rövid, akkor spondeus helyett vidám trocheus zárja.)

Ez egy gyöngéd táncba hívás.

Lehet, hogy mindezt az ember nem tudja tudván, de a mélyben, ahol minden összeér, ott van az ismeret, és dolgozik.