Select Page

Ha játszol, boldog vagy

– írta egy ismerősöm a profilképem mellé. Kóstolgattam a mondatot, rétegei vannak, mint a tortának, az egyik, hogy:

Feltételezem, boldog vagy, mert játszol.

A másik, hogy:

Amikor játszol, boldog vagy. 

Lánykoromban találkoztam Feleki László néhány mondásferdítésével:

„Megpróbáltam majd’ mindent számba venni, de nagyobb száj kéne ehhez.”

„Aki disznók közé keveredik, megeszi a korpát, különben megdöglik.”

A mondásokat én megfordítani szoktam:

Ha boldog vagy, játszol.

Szép, nem?

akárhogy, akár-
mikor: aki nem boldog
éppen: hálátlan

 Fodor Ákos

Ezt is megfordítottam egyszer:

akárhogy, akár-
mikor: aki nem hálás
éppen: boldogtalan

A haiku szabályait áthágja az utolsó sor (öt helyett hat szótagból áll), de a tartalmában nagyon is elragadó. 

Megmutatkozik, hogy a játék, hála, boldogság szavak rokon értelműek, felcserélhetők.