Select Page

Hiányzó szavak

egy nyelvet meghatároz az is, mire nincsenek, csak kölcsönvett szavai
(nem próbálom, igyekszem meg m a g y a r á z ni)
a nyelv korlátozza, hogy mit észlelek a világból
– amiről nincs fogalmam, arról többnyire fogalmam sincs –
nincs negyven szavam a hóra, mint az eszkimóknak
(hó is már csak hébe-hóba)
mégis megesik néha, hogy szó híján is értek valamit
a yugen*t például
(ilyenkor tudtomon kívül megszököm a nyelvből)
régen elalváskor mindig úsztam befelé az éjóceánba
part és visszaút nélkül
– a szó, akár a kő, szétzúzza a törékeny világot
röpte mégis  i g é z ő

_____

*A júgen [japán szó, esztétikai kategória] nem más, mint mikor a tenger hullámain hánykolódó csónakban ülve figyeljük a felhők mögé húzódó vadludak röptét. (Zeami) Vagy mikor az őszi holdról szóló versből kihalljuk a szarvas bőgését. (Fudzsivara no Tosinari) (forrás: Wikipédia)

ajánló

Share This