Görbület

Görbület

Hátraléptünk kettőt, néztük a nyitott ajtajú szekrényt.
Az a polc ferde mondtam.
Görbe igazított ki.
Valóban. A polc a rárakott súlyok alatt meghajolt.

A kr(k)-gr(l/g) mássalhangzók megnevezik a síkidomot vagy gömbformát, utalnak a mozgására: kör, kerek, karika, görög, görbül, gurul – míg az frd egy tengely mentén a középponttól való elmozdulás: ferde, fordul.

Bámulatos pontosság.

ajánló

Ősz – szófejtés

Ősz – szófejtés

Bizonyos pókok hálószálai úsznak meleg őszi napokon a levegőben, azt mondjuk, ökörnyál. Ezüstösek, mint a korral kifehéredő hajszálak. Ahogy az ember, ahogy az év ősül, őszül.

——-
Arany az ősz. Az angol autumn szóból áthallik a latin aurum. És így is ér véget a nyár: arany lobbanással.

——

Ősz van. – Öregszem?
Szemem elől a madár
fellegbe búvik.

(Matsuo Basho Fodor Ákos fordításában)

—-

Kövesd a bejegyzéseket a Bloglovinon!

ajánló

Ígéret

Ígéret

szép szó az

ígéret

megtartás?

A bimbó a levél vagy a virág ígérete. Hogy lesz-e belőle valami, nem tudni. Jöhet fagy, lelegelhetik az őzek, szárítani leszedheti az ember.

Nemcsak igeidők, főnévidők is vannak. Az ígéret jövő idejű főnév. A jövő azonban nincs az ember birtokában, ezért ígérni felelőtlenség.

Mégis: ígéreteket teszünk egymásnak, és viszi is a lelkünket az ördög, mert olyannal sáfárkodunk, amink nincs.  

Ugyanakkor ígérni fölöttébb derűlátó dolog, feltételezi, hogy lesz holnap, és a dolgok jól alakulnak. 

 

Nem ígérek senkinek semmit.

Nem tudom, holnap ki leszek.

Ajánló

ELÉG

Amikor

az embert megérlelik a tapasztalatai, múlik a mohóság és helyét átveszi az elég-edettség.

 

Elég

Elég

ELÉG

(szófejtés magyarról magyarra)

 

— elég —

Főnevek mellett: annyi, minél több nem kell, vagy: mivel be lehet érni, mi a szükséget tökéletesen pótolja.

Czuczor—Fogarasi: A magyar nyelv szótára

— elégedettség —

Az eleget az ember tanulja. A fiatal nem ismeri. A fiatal mohó és telhetetlen, nagy a szeme és a szája, kezdetben főként a szája — abba gyömöszöli bele a világot, amíg kisgyerek. Később megnő a szem: lesz kocsikerék, kell tömi képekkel. Füllé nem válik mindenki, van akinek eszköz marad egész életére. Másnak kinyílik a szél füttyére, egészen a szférák zenééig.

Amikor az embert megérleli az idő, és sorra lobbannak el a vágyak, múlik a mohóság, és helyét átveszi az elég-edettség. Ha. Mert van, akinek sosem jön el a befelé. Az nem ismeri meg az eleget, sosem tudja meg, milyen arra vágyni, ami éppen van.

Ajánló

 

De-kultúra

Dicstelen büszkeség

Dicstelen büszkeség

Dicstelen büszkeség

árulkodó nyelv

Ha az ember figyelmes, a nyelv folyton árulkodik. Büszkének lenni csak összehasonlításban lehet. Az összehasonlításhoz legkevesebb két dolog kell. Hogy legyen legalább két dolog, el kell hasítani az Egyet. A hasítás ördögi tett, az egyesítés isteni.

Amikor a hasításban több dolgok keletkeznek, az ember címkéket aggat rájuk. Például a nyelvek ragasztók (pl. a magyar) hajlítók, (pl. a német), elszigetelők (pl. a kínai) vagy bekebelezők (pl. az indián nyelvek).

Amikor valamelyiket a másik fölé emelem, alá- fölérendeltséget hozok létre, s ezzel megteremtem egyszerre a lenézést és a felsőbbrendűséget. A büszkeség lefelé néz.

Lehetek büszke arra, hogy magyar vagyok, és tarthatom  becsben. Ha büszke vagyok, mások fölé emelem, ha becsben tartom, azt jelenti, hogy fölismerem és vigyázom az önmagában való értékét.

kapcsolódó bejegyzés

 

Egyszer olvastam, hogy a magyarhoz  a mellérendelő mondatszerkesztés áll közelebb,  és hogy az alárendelő eluralkodása idegen befolyás eredménye.